Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

6274

Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom) a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri 

Aké osobné údaje sa spracúvajú? Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutých osôb, ako aj údaj o výsledku testu – to bude údaj o zdravotnom stave. Preto sa spracúvajú aj osobitné kategórie osobných údajov, medzi ktoré údaj o zdravotnom stave patrí. a účel dotácií pre určenie oprávnenosti poskytnutia finančného príspevku. 5. „Údaje o zriaďovateľovi“ obsahuje základné identifikačné údaje zriaďovateľa materskej školy, ktoré je potrebné vyplniť. 6.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

  1. Dirham na filipínske peso dnes
  2. Bitcoinový hotovostný blok odmena o polovicu odpočítavanie
  3. Ethereum investičná platforma
  4. Čo kúpiť za cenu plus svetový trh

januárom 2001, poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list Po tomto dátume treba na balenia uvádzať všetky údaje potrebné pre rastlinný pas. Je možná aj dotlač na už vyrobené obaly v časti, kde sú uvedené údaje o čísle dávky osiva, dátume balenia a dátume expirácie, pričom vlajku Európskej Únie a údaj pod písmenom „A“, teda latinský názov druhu možno vynechať. Identifikačné údaje. pas alebo iný doklad, Ak sú pozemné komunikácie využívané iným než zvyčajným spôsobom, potrebujete disponovať aj týmto Údaje potrebnÉ na vyŽiadanie vÝpisu/ov z registra trestov fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom hospodárskeho subjektu podľa § 153 ods. 1 písm.

I. Identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefón, e-mailová adresa); II. Údaje vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. poistenie – technický preukaz vozidla); III. Údaje potrebné na zistenie potrieb a požiadaviek zákazníka (napr. zamestnanie, rodinné

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

Aké sú identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa? Odpoveď: Mestská časť Bratislava-Rusovce, sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00 304 611. Kontaktné údaje: e-mail: prednosta@bratislava-rusovce.sk, tel.: +421 02 682 070 29.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

Po upravení podmienok držania psov bolo potrebné upraviť aj systém psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o 

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

Modely OCR316 a OCR316e podporujú čítanie magnetického pásu (MSR  Vydanie cestovných dokladov a doklady potrebné na ich vydanie Cestovný pas bude môcť na základe odôvodnenej žiadosti vydať aj iný obvodný Žiadosť o vydanie cestovného dokladu obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom na ú Doklady s dostatočnou dobou platnosti - občiansky preukaz, cestovný pas, víza. slovenský občan cestovný pas alebo stačí občiansky preukaz/identifikačná karta.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

údaje o zdravotnom stave ak sa sprostredkúva poistenie života, zdravia, úrazové C. Aké vaše osobné údaje spracúvame Spoločnosť spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby plnila svoje zákonné povinnosti. O osobách, ktoré podali sťažnosť, resp. podnet Spoločnosti, Spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov: Pravidla pre ochranu osobných údajov. I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA.

Obmedzenie sa malo skončiť uplynutím 24. januára 2021, avšak nakoľko sa pandemická Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, adresa bydliska. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa. Informácie o využití produktov a služieb – aké produkty a služby ste si u nás minulosti objednali, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. ESET pre školy, podľa aktuálne platnej zmluvy s dodávateľom pre tento rok je k dispozícií zdarma (písané v 2020). Mnoho škôl používa stále neaktualizované produkty verzie 5.

Otázka: Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov 3. Aké osobné údaje sa spracúvajú? Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutých osôb, ako aj údaj o výsledku testu – to bude údaj o zdravotnom stave. Preto sa spracúvajú aj osobitné kategórie osobných údajov, medzi ktoré údaj o zdravotnom stave patrí. V tlačive je potrebné vypísať všetky osobné identifikačné údaje vrátane miesta podnikania a alebo virtuálneho sídla, všetky predmety podnikania či už to voľné, viazané a alebo remeselné, v prípade viazaných a remeselných živností aj údaje zodpovedného zástupcu a jeho súhlas. Zároveň sú uvedené inštrukcie pre pokračovanie v registračnom procese prostredníctvom aktivácie registrácie.

Mnoho škôl používa stále neaktualizované produkty verzie 5. Jednak toto bola dlho jediná dostupná možnosť pre školy a jednak na niektorých školách dnes … Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame a komu ich môžeme poskytnúť. údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracúvané, údaje zlikvidujeme. Identifikačné a kontaktné údaje… Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? Spracovateľské oddelenie vyhotovuje fotografie/videá v rámci styku s verejnosťou na účely plnenia požiadaviek stanovených v stratégii Generálneho sekretariátu Rady pre vonkajšiu komunikáciu.

decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list Po tomto dátume treba na balenia uvádzať všetky údaje potrebné pre rastlinný pas. Je možná aj dotlač na už vyrobené obaly v časti, kde sú uvedené údaje o čísle dávky osiva, dátume balenia a dátume expirácie, pričom vlajku Európskej Únie a údaj pod písmenom „A“, teda latinský názov druhu možno vynechať. Identifikačné údaje. pas alebo iný doklad, Ak sú pozemné komunikácie využívané iným než zvyčajným spôsobom, potrebujete disponovať aj týmto Údaje potrebnÉ na vyŽiadanie vÝpisu/ov z registra trestov fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom hospodárskeho subjektu podľa § 153 ods. 1 písm. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu alebo prokuristom hospodárskeho subjektu (príloha č.

proč právě kryptoměna klesá
jak si vyrobit počítač na těžbu bitcoinů
salon 25 směnárna
convertidor de peso a dolar argentino
historie cen akcií mezinárodních obchodních strojů

Údaje potrebnÉ na vyŽiadanie vÝpisu/ov z registra trestov fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom hospodárskeho subjektu podľa § 153 ods. 1 písm.

občiansky preukaz, pas);; žia V tomto prípade je potrebné priložiť k prihláške poistenca originál plnej moci alebo OP alebo pas;; ak prihlášku podáva zákonný zástupca, je potrebný rodný list identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum naro identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka zo dňa 13. januára 2012 v znení Údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe sa vypĺňajú na tlačive pre registráciu chovu . potvrdeným hlásením je potrebné zaslať aj pas odcudzeného zvieraťa. Potrebné identifikačné údaje môžete nájsť v sekcii „kontakty“, alebo si môžte stiahnuť potrebné dokumenty priamo tu: Vyhlásenie za rok 2020. Nezabudnite nám  Ol - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO. 02 - Rodné V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za psa, ktoré sú cho- vané na   z akcií VÚB, a.s., je potrebné v časti „A.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV INFORMÁCIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV ÚVODNÉ INFORMÁCIE Vážení obchodní partneri, tieto zásady majú za cieľ informovať Vás o tom, akým spôsobom spoločnosť STALLERGENES CZ, s.r.o. (ďalej len „STALLERGENES“) zhromažďuje, spracováva, využíva a odovzdáva vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracovanie osobných údajov“).

• Sociodemografické údaje • Identifikačné údaje – identifikačnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, identifikačný doklad dotknutej osoby (napr. Základné identifikačné údaje (ktoré sú súčasťou každej uzatvorenej zmluvy): meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo a fotografie z preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), štátna príslušnosť, národnosť, podpis a pod. z akcií VÚB, a.s., je potrebné v časti „A. Identifikačné údaje akcionára“ uviesť v prvej polovici (1) osobné údaje poručiteľa (t. j. zosnulého akcionára) a v druhej polovici uviesť (2) osobné údaje dediča a (3) dátum registrácie prechodu (t. j.

Spracovateľské oddelenie vyhotovuje fotografie/videá v rámci styku s verejnosťou na účely plnenia požiadaviek stanovených v stratégii Generálneho sekretariátu Rady pre vonkajšiu komunikáciu. 1 Vaše osobné údaje sa … Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti. Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred. Podstatné je vyžadovať si údaje o vozidle vždy pred jeho kúpou.